Programma van toetsing

en afsluiting


Versies 2015-2016.

Hiernaast bij downloads vind je het programma van toetsing en afsluiting voor alle vakken. Kijk goed tot welk leerjaar je behoort. Het programma verschilt per groep.

PTA: Lijst met afkortingen en toelichting 


PTA betekent Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierin staat een volledig overzicht van alle onderdelen van het schoolexamen van klas 4 tot en met klas 6.

Overige afkortingen (algemeen):
 •  Tw = toetsweek (in klas 4 en 5)
 •   SE = schoolexamenweek (in klas 6)
 •   KCV = Klassieke Culturele Vorming
 •   ANW = Algemene Natuurwetenschappen
 •   TO 1, 2 etc.   = eerste, tweede etc. theoretische toets per vak
 •   PO 1, 2 etc. = eerste, tweede etc. praktische opdracht per vak
  (komt voor bij KCV, Aardrijkskunde, Wiskunde A, B, C,
   Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Kunst, ANW)
 •   H 1, 2 etc. = eerste, tweede etc. handelingsdeel per vak (komt voor bij Nederlands, Engels, Kunst)
 •   Herk. = herkansbaar


Afkortingen in kolom stofaanduiding:
 •   H 1,2 etc.       = hoofdstuk
Bij Geschiedenis:
 •  GSW = Geschiedenis Werkplaats (methode bij vak geschiedenis)
 •   Hist Overz = historisch overzicht
 •   Hfdst = hoofdstuk
 •   CSE = Centraal Schriftelijk Eindexamen
Bij Wiskunde:
 •   A3, A4 = Getal en ruimte Wiskunde A, deel 3 en 4
 •   B3, B4 = Getal en ruimte Wiskunde B, deel 3 en 4
 •   C3, C4 = Getal en ruimte Wiskunde C, deel 3 en 4
 •  D1 t/m D4 = Getal en ruimte Wiskunde D, deel 1 tot en met 4


Codes toetsen per vak (dit zijn de codes van de verschillende toetsen en praktische opdrachten in het administratieprogramma Magister):
 ¼  601, 602 etc. = codes theoretische toetsen in klas 4
   (alleen bij ANW, Maatschappijleer en Geschiedenis lichting 2009-2012)
 ¼  701, 702 etc. = codes theoretische toetsen in klas 5
 ¼  801, 802 etc. = codes theoretische toetsen in klas 6
 ¼  621, 622 etc. = codes praktische opdrachten in klas 4 (alleen bij KCV, Wiskunde A, B, C, ANW)
 ¼  721, 722 etc. = codes praktische opdrachten in klas 5 (alleen bij KCV, Wiskunde A, B, C)
 ¼  821, 822 = codes praktische opdrachten in klas 6 (alleen bij Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Kunst)
Afkortingen bij talen:
¼  sv = schrijfvaardigheid
¼  mtv = mondelinge taalvaardigheid (gebruikt bij Nederlands)
¼  gv = gespreksvaardigheid (gebruikt bij Engels, Frans en Duits)
¼  lit = literatuur (deze afkorting wordt gebruikt bij Nederlands en Engels)
¼  let = letterkunde (zelfde als literatuur; deze afkorting wordt gebruikt bij Frans en Duits)
¼  lv = luistervaardigheid
Downloads

PTA per groep:

huidige klas 5 versie 2015-2018

huidige klas 6 versie 2014-2017

Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl
izmit escort
milf porno
Vikabet Guvenilir bahis siteleri grosbet